Yhteystiedot
puhelin 0207 571 800
email gfs@gfs.fi

GFS

Pietarin hallituksen suomalainen neuvonantajaryhmä
Группа финляндских советников
 (Gruppa Finljandskih Sovjetnikov)

Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmä perustettiin edistämään suomalaisia investointeja Pietariin. Ehdotuksen ryhmän perustamisesta teki syksyllä 1996 Pietarin kaupungin silloinen apulaiskaupunginjohtaja V. V. Putin. Ryhmän toiminta käynnistyi virallisesti vuoden 1997 alussa.

Ryhmän toiminnan koordinoinnista vastaa Venäjän puolella Pietarin kaupungin ulkomaansuhteiden komitea ja Suomen puolella Eurofacts Oy.

GFS on yli 15 vuoden ajan toiminut investointihankkeiden eteenpäin viejänä, parhaiden käytäntöjen edistäjänä ja hyvän vuoropuhelun foorumina. Ryhmän toiminnan voimavara on ollut sen jäsenyritysten toiminnan ulottuminen laajasti Pietarille tärkeille toimialoille. Ryhmän jäsenyritykset edustavat toimialoja, joiden kehittyminen on ollut Pietarin kaupungin kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

GFS toimii aktiivisen vuoropuhelun ylläpitäjänä suomalaisen ja venäläisen elinkeinoelämän, Pietarin kaupunginhallinnon ja laajemminkin venäläisten päätöksentekijöiden kanssa. GFS-jäsenyrityset ovat olleet myötävaikuttamassa monien alojen kehitykseen Pietarissa ja Venäjällä. Yritysten tuotteet ja palvelut ovat osa venäläisten arkea.

Ryhmän yritykset ovat alusta asti sitoutuneet Pietarin kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja niillä on ollut vahva usko venäläisen yhteiskunnan ja markkinatalouden kehittymiseen. GFS-jäsenyritykset ovat Pietarissa pitkäaikaisia veronmaksajia, työllistäjiä ja hyviä yrityskansalaisia. Nämä yritykset ovat olennainen osa pietarilaisten elämää ja venäläistä yhteiskuntaa.