Biokaasun tuotannossa monia mahdollisuuksia

Gasum on vuonna 1994 perustettu, maakaasun maahantuontiin ja siirtotoimintaan keskittynyt yritys. Gasum kehittää Suomen kaasumarkkinaa ja tarjoaa asiakkailleen jatkossa myös uusiutuvaa biokaasua.

Suomessa käytettävä maakaasu tulee Venäjältä. Tuonnin aloitti vuonna 1974 Neste. Parikymmentä vuonna myöhemmin maakaasuliiketoiminta päätettiin keskittää uuteen yhtiöön, Gasumiin, jonka omistivat yhdessä Neste ja Gazprom. Vuonna 1999 Gasumin omistajapohja laajeni. Tällä hetkellä yhtiön omistavat Suomen valtio, Fortum, Gazprom ja  E.ON Ruhrgas.

Venäjällä, Pietarin kaupungilla ja sen lähialueilla, on merkittävä rooli kaasun tuonnissa Suomeen. Gazpromin paikallinen tytäryhtiö Gazprom Transgaz Saint-Petersburg on Gasumille erittäin tärkeä yhteistyökumppani luotettavan kaasun siirron varmistamisessa. Yhtiöiden valvomoiden henkilökunnat tekevät tiivistä yhteistyötä ja tapaavat toisiaan säännöllisesti Pietarin ja Gasumin Kouvolassa sijaitsevien valvomoiden välillä järjestettävillä vierailuilla.

Tällä hetkellä maakaasulla tuotetaan noin 11 % Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Maakaasuputken kattamalla alueella eteläisessä Suomessa, jossa asuu yli puolet suomalaisista, osuus on tätä huomattavasti korkeampi. Maakaasua käytetään sähkön ja lämmön tuotannossa, teollisuudessa, kotitalouksissa ja autojen polttoaineena. Gasumin strategisena tavoitteena on säilyttää maakaasulla merkittävä rooli Suomen energiataseessa. Samalla Gasum haluaa kehittyä uusiutuvan biokaasun johtavaksi tarjoajaksi sekä monipuolistaa kaasun käyttöä esimerkiksi teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteen polttoaineena.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi Gasum on viime vuosien aikana laajentanut toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille ja sijoittanut tutkimus- ja kehitystyöhön. Gasumin kaasuputkiverkkoon syötetään biokaasua ensimmäistä kertaa lokakuussa 2011 Kouvolassa Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitokselta. Kymen Bioenergian laitos käyttää biokaasun raaka-aineena mm. jätevesilietteitä. Gasum on kiinnostunut selvittämään myös Pietarin alueella mahdollisuuksia jätevesien käsittelyn kehittämiseen biokaasun tuotantoon liittyen.

Biokaasun tuotanto tarjoaa mahdollisuuksia myös maatalouteen. Esimerkiksi karjan lantaa voidaan hyödyntää raaka-aineena biokaasun tuotannossa. Gasum näkee monia yhteistyömahdollisuuksia biokaasun tuottamisessa ja edelleen hyödyntämisessä olemassa olevaa kaasuverkkoa hyväksi käyttäen. Biokaasun raaka-aineiden talteen kerääminen ja käsittely vähentävät myös Itämeren ravinnekuormitusta.

Itämeren tilan parantaminen on kaikkien Itämeren ympärysvaltioiden yhteinen haaste ja tavoite.  Ravinnekuormituksen vähentämisen ohella Itämeren alueen meriliikenteen polttoaineet halutaan vaihtaa puhtaampiin, rikittömiin vaihtoehtoihin. Gasum selvittää nesteytetyn maakaasun (LNG) hyödyntämistä meriliikenteen polttoaineena. Gasumin LNG-selvitys on yksi Baltic Sea Action Groupin (BSAG) yrityssitoumuksista. Pietarin alueella kulkeva maakaasuinfrastruktuuri tarjoaa mahdollisuuksia myös meriliikenteen LNG-markkinoiden kehittämiseen.

Gasumin mielestä Pietarin kaupungilla on mahdollisuuden kehittyä metropoliksi, joka on edelläkävijä ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä vähennettäessä, kaupunki-ilman laatua sekä Itämeren tilaa parannettaessa.  Kaupunki tarjoaa asukkailleen viihtyisän asuinympäristön ja puhtaampia joukkoliikenteen ratkaisuja. Myös Pietarin vetovoimaa turistikohteena paranee. Pietarin lähialueet, esimerkiksi maatalous, pysyvät elinvoimaisina ja kehittyvät monipuolisten ympäristöhankkeiden myötä.

 www.gasum.fi