Neuvonantajaryhmän juhlakokous 29.9.2011

Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmän 15-vuotijuhlakokous järjestettiin 29.9.2011 Pietarissa. Samalla ryhmä esittäytyi Pietarin uudelle kuvernöörille Georgij Poltavchenkolle. Juhlakokoukseen osallistui myös Suomen pääministeri Jyrki Katainen.

Pietarin uuden kuvernöörin ja neuvonantajaryhmän 15-vuotisjuhlakokouksessa nostettiin esille sekä ryhmän viime vuosien toiminta ja saavutukset että tulevaisuuden haasteet ja yhteistyöalueet.

Useat ryhmän jäsenyritykset ovat kuvernöörille tuttuja hänen aiemmista tehtävistään. Kuvernööri totesikin seuranneensa ryhmän ja sen jäsenyritysten toimintaa jo alkuvuosista lähtien.

Juhlakokouksessa vahvistettiin Pietarin uuden hallinnon yhteistyön jatkuminen Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmän kanssa. Kaupungin ja ryhmän välisen protokollan allekirjoittivat ryhmän koordinaattorit, Pietarin kaupungin ulkomaasuhteiden komitean puheenjohtaja Aleksandr Prohorenko ja Eurofacts Oy:n toimitusjohtaja Anders Blom. Eurofacts Oy on koordinoinut ryhmän toimintaa sen perustamisesta lähtien.

Juhlakokouksessa julkistettiin myös erillisen Pk-yritysvaltuuskunnan perustaminen. Yritysvaltuuskuntaan kuuluu suomalaisia ja venäläisiä pk-yrityksiä. Valtuuskunta toimii kiinteässä yhteistyössä Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmän kanssa.

Lisäksi kokouksessa todettiin, että Pietarin kaupunginhallinto ja neuvonantajaryhmä valmistautuvat yhdessä toiseen Itämeren huippukokoukseen, (Baltic Sea Action Summit 2.0). Huippukokousta suunnitellaan pidettäväksi Pietarissa vuonna 2012. Huippukokousten idean aloitteentekijä on neuvonantajaryhmän puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, jonka aloitteesta yhteistyössä Suomen tasavallan presidentin ja pääministerin kanssa järjestettiin helmikuussa 2010 Helsingissä ensimmäinen Itämeren huippukokous. Sekä kuvernööri Poltavchenko että pääministeri Katainen ilmaisivat tukensa tulevalle huippukokoukselle.

- Uuden kuvernöörin ja hänen hallintonsa yhteistyö Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmän kanssa käynnistyi hyvässä yhteishengessä. Kuvernööri arvostaa työtä, jota ryhmän jäsenyritykset ovat tehneet pitkäjänteisesti Pietarin kehittämiseksi, totesi ryhmän puheenjohtaja Ilkka Herlin.

- Neuvonantajaryhmän toiminnasta saatujen kokemusten tulisi toimia mallinna ja niiden pohjalta tulisi solmia sopimus suomalais-venäläisten kaupallisten ja ympäristösuhteiden edelleen kehittämiseksi, esitti Herlin Pietarin hallituksen suomalaisen neuvonantajaryhmän 15-vuotisjuhlakokouksessa.

Katso Pietarin kaupungin tiedote ja kuvia tilaisuudesta